Welcome!

Gianni Grana

November 3rd, 2018

Gianni Grana (San Nicandro Garganico, 1º luglio 1924 – Tor Lupara, 1º ottobre 2001) è stato uno scrittore italiano.

Nato il 1º luglio 1924 a Sannicandro Garganico (Fg), è vissuto nell’infanzia a Firenze, pochi anni a Chieti e a Venezia e per oltre mezzo secolo nell’area di Roma. Ha militato nell’Azione cattolica e nel partito fascista.

Laureato in Lettere nel 1948 e in filosofia nel 1950 all’Università di Roma, insegnante di lettere nelle scuole medie dal 1948 al 1951, dirigente statale nei Servizi editoriali e Informazioni della Presidenza del Consiglio (1951 – 73), è stato libero docente di letteratura italiana nell’Università di Roma dal 1963 fino al 1973.

Dimissionario da tutti gli uffici istituzionali e onorevolmente pre-pensionato, da allora si è ritirato a vivere, a studiare e a scrivere fuori dalla capitale, in una raccolta “villa A” a Torlupara di Mentana, per ritrovare identità “umana” tra animali e piante. Qui oltre a scrivere, come ha sempre fatto, ha composto immagini con cartoni e legni, metalli, vetri e altri materiali, teso alla necessità labile del dire e del fare per resistere significando.

È morto a Torlupara il 1º ottobre 2001, mentre stava lavorando al quarto volume della sua ultima opera.

Oltre a una grande quantità di articoli e saggi su riviste e giornali, ha pubblicato varie Lecturae Dantis edite dalla SEI e da Le Monnier. Sue monografie critiche, su Daniello Bartoli, Mazzini e la letteratura, Federico De Roberto, Giovanni Papini, Curzio Malaparte, Cesare Pavese, Adriano Tilgher critico, Mario Fubini, Emilio Villa, sono apparse nelle collane di letteratura italiana edite da Marzorati e dirette – con collaborazione di critici e storici della letteratura italiana – da Grana stesso: I Contemporanei (6 volumi, 1963-74); I Critici (5 volumi, 1969); Novecento (10 volumi, 1979; nuova edizione in 11 volumi, 1987,88).

Ha pubblicato i seguenti libri:

Hemileuca

November 3rd, 2018

Hemileuca er en slekt av sommerfugler som hører til familien påfuglspinnere (Saturniidae).

Middelsstore (vingespenn 50-90 millimeter), forholdsvis spinkle, bredvingede påfuglspinnere uten øyeflekker på vingene. Kroppen er kledt med nokså lange, litt uryddige hår. Vingene er kontrastrikt tegnet i svart, hvitt, gult, brunt eller oransje.

Som hos mange andre påfuglspinnere kan larvene leve på mange ulike busker og trær. Larvene lever gjerne selskapelig, i alle fall som unge. De kan legge ut på vandringer på en lang rekke, den ene bak den andre. Som andre påfuglspinnere har de voksne reduserte mundeler, og de tar ikke næring til seg. Noen flyr om natten, andre om dagen.

Larvene, til dels også de voksne sommerfuglene, er kledt med neslehår. Disse frigjør gift om man kommer i kontakt med dem og kan utløse hudirritasjon, av og til også mer alvorlige komplikasjoner. Hemileucinae er den sommerfugl-gruppen som forårsaker mest medisinske problemer i Mellom- og Sør-Amerika.

Slekten er utbredt i Nord-Amerika og Mexico.

Instruktionsuppsättning

November 3rd, 2018

En instruktionsuppsättning eller ISA (från engelskans Instruction Set Architecture) beskriver vilka tillgångar som finns tillgängliga för programmeringen av en processor. Bland annat beskrivs de instruktioner, register, adresseringslägen, minnesarkitektur och interrupthantering (avbrottshantering) som processorn stöder. Instruktionsuppsättningen definierar även processorns maskinkod, dvs hur instruktionerna blir uttryckta som sekvenser av binära ettor och nollor.

Instruktionsuppsättningar kan skilja sig mellan processorer inte bara på grund av vilka operationer som stöds, utan även hur hämtning och lagring av värden i arbetsminnet stöds (CISC vs RISC).

Två olika processorer kan ha samma instruktionsuppsättning även om de internt har helt olika mikroarkitekturer, se till exempel Intels Pentium- och AMD:s Athlon-processorer.

Även om det är teoretiskt möjligt att konstruera en processor som endast har en slags instruktion, har de flesta vanliga processorer instruktioner av ett flertal olika typer.

Aritmetikinstruktioner utför operationer på heltal. Bland operationerna räknas addition, subtraktion, logiska operationer som AND, OR, och XOR, aritmetisk och logisk skiftning, m.fl. Multiplikation och division förekommer ofta, men inte alltid eftersom dessa operation kan utföras av algoritmer som använder sig av enklare additions- och subtraktionsinstruktioner.

Flyttalsinstruktioner utför operationer på flyttal. Bland operationerna finns addition, subtraktion, multiplikation, division, stöd för konvertering mellan heltal och flyttal, samt ibland även mer avancerade operationer som kvadratrot, trigonometriska funktioner m.m.

Vissa RISC-arkitekturer kan endast hämta och lagra värden i arbetsminnet genom särskilda minnesinstruktioner (ofta kallade load och store).

Hoppinstruktioner tillåter programmet att ändra instruktionssekvensens normalt linjära förlopp genom att ändra värdet på instruktionspekaren. Greninstruktioner tillåter dessutom hopp som betingas av ett villkor (till exempel “utför hoppet endast om ett registervärde är lika med noll). Förgreningar/hopp kan bland annat ske vid If-satser, loopar, goto-satser och funktionsanrop. Hoppinstruktioner är avgörande för programmering; utan dem går det inte att skriva programslingor.

Anropsinstruktioner möjliggör abstraktion genom att tillåta anrop till subrutiner. Processorn lagrar en returadress (nästa instruktion) och börjar exekvera subrutinens instruktioner. När en returinstruktion påträffas återställs den lagrade returadressen, varpå processorn fortsätter exekvera sekventiellt. Särskilda systemanropsinstruktioner anropar operativsystemet å programmets vägnar för att utföra operativsystemspecifika funktioner som till exempel att läsa från datafiler eller visa text på bildskärmen.

Några av processorns instruktioner är endast avsedda att användas av operativsystemet; dessa systeminstruktioner är “skyddade” i det avseendet att om ett användarprogram försöker använda dem så avbryts programmet omedelbart av operativsystemet. Några processorarkitekturer (som Intel 8080 och x86) har speciella in- och utenhetsinstruktioner som används för att kommunicera med kringutrustning; dessa är skyddade i moderna operativsystem för att förhindra att flera program orsakar konflikter genom att försöka använda sig av samma kringenhet samtidigt.

Beroende på processorns arkitektur kan en typisk instruktion specificera 0 eller flera explicita adresser till de operander (argument) eller andra parametrar som används i operationen; här medräknas även adressen till den plats där resultatet lagras (i förekommande fall). Instruktionsuppsättningar kan kategoriseras alltefter hur många adresser instruktionerna använder som mest.

Operander kan vara av olika typer:

Tobias Schiegl

October 22nd, 2018

Tobias Schiegl (Kufstein, 5 ottobre 1973) è un ex slittinista austriaco specializzato nel doppio. Gareggiò sempre in coppia con il cugino Markus Schiegl.

Iniziò a gareggiare per la nazionale austriaca nelle varie categorie giovanili nella specialità del doppio, ottenendo quali migliori risultati due medaglie d’argento ed una di bronzo ai campionati mondiali juniores e la vittoria nella classifica finale della Coppa del Mondo juniores nel 1991/92; nella stessa stagione ottenne il terzo posto nella classifica finale del singolo.

A livello assoluto esordì in Coppa del Mondo nella stagione 1992/93, conquistò il primo podio il 2 dicembre 1993 nel doppio a Sigulda (3°) e la prima vittoria il 30 gennaio 1994 nel doppio ad Altenberg. In classifica generale, come miglior risultato, si piazzò per due volte al secondo posto nella specialità del doppio: nel 1993/94 e nel 1998/99.

Prese parte a cinque edizioni dei Giochi olimpici invernali, esclusivamente nel doppio: a Lillehammer 1994 ottenne la decima posizione, a Nagano 1998 concluse la gara al quarto posto, a Salt Lake City 2002 ottenne la sesta piazza, a Torino 2006 giunse nuovamente quarto ed a Vancouver 2010, in quella che fu la sua ultima gara a livello internazionale, giunse ottavo.

In carriera ha conquistato quattordici medaglie, delle quali cinque d’oro, ai campionati mondiali, due nel doppio e tre nella gara a squadre. Ottenne inoltre otto medaglie a livello europeo.

Agnes Kant

October 19th, 2018

Agnes Catharina Kant (Hessisch Oldendorf, 20 januari 1967) is een Nederlands voormalig politica. Namens de Socialistische Partij (SP) maakte ze van 1998 tot 16 juni 2010 deel uit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vanaf 20 juni 2008 tot 4 maart 2010 was ze fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer en partijleider, als opvolger van Jan Marijnissen.

Kant werd geboren in Duitsland als kind van Nederlandse ouders, die beiden directeur waren in het middelbaar onderwijs en les gaven aan de kinderen van in Duitsland gelegerde Nederlandse NAVO-soldaten. Ze groeide op in Brummen en volgde het middelbaar onderwijs op het Stedelijk Lyceum Zutphen.

Van 1985 tot 1989 studeerde Kant gezondheidswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ze was werkzaam als wetenschappelijk medewerker epidemiologie aan deze universiteit en promoveerde in 1997 in de medische wetenschappen op onderzoek naar baarmoederhalskanker.

Kant was voorzitter van de SP-afdeling in Doesburg van 1 januari 1990 tot 1 januari 1994. In 1994 werd ze gekozen in de gemeenteraad van Doesburg. Ze werd namens de SP bij de Tweede Kamerverkiezingen 1998 gekozen in het parlement, nadat ze in de vier jaar daarvoor al werkzaam was als fractiemedewerker. Op 19 mei 1998, de dag van haar beëdiging, voerde Kant direct het woord in een debat over de verkiezing van een Kamervoorzitter. Kant was secretaris en vicevoorzitter van haar fractie en maakte naam als specialist op het gebied van gezondheidszorg. Ze stond in 2003 op de derde plaats van de “Top-100 van de medische macht”. René Roelofs maakte in 2003 een unieke documentaire in de Tweede Kamer, waarin onder andere duidelijk wordt hoe Jan Marijnissen probeert Agnes Kant parlementair te coachen. Vanwege de vele schriftelijke en mondelinge vragen aan bewindslieden kreeg ze het stempel ‘Kampioen Kamervragen’. Na de Tweede Kamerverkiezingen 2006 werd ze de tweede ondervoorzitter in het parlement en leidde ze enkele keren de debatten in de Tweede Kamer. Vanaf 2007 was Kant ondervoorzitter van de Kamercommissie voor jeugd en gezin.

Na het aftreden van Marijnissen als fractievoorzitter was Kant de enige kandidaat voor de vacante functie. Op 20 juni 2008 werd ze dan ook door haar fractie gekozen. Met de functie van fractievoorzitter werd Kant tevens de politieke leider en het politieke gezicht van de SP.

In 2009 verloor de SP ongeveer tien procent van haar leden. Nadat de SP op 3 maart 2010 bij de gemeenteraadsverkiezingen verloor en een dag later de partijsecretaris, Hans van Heijningen, voor het eerst binnen de partij kritiek op haar uitoefende, maakte Kant op 4 maart bekend dat zij geen lijsttrekker zou zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni 2010. Ze legde tevens haar functie als fractievoorzitter neer. In een verklaring op de website van de SP zei ze hierover dat – terecht of ten onrechte – de slechte verkiezingsuitslag en lage peiling gekoppeld worden aan haar optreden als boegbeeld van de SP. Emile Roemer volgde haar op 5 maart 2010 op als fractievoorzitter. Kant keerde na de verkiezingen van juni 2010 niet terug in de Tweede Kamer.

Vanaf 1 januari 2011 is zij werkzaam bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, waar ze leiding geeft aan een nieuwe activiteit (de bewaking van de veiligheid van vaccins) en aan de Teratologie Informatie Service die per 1 januari 2011 door het RIVM aan Lareb is overgedragen.

Kant is in 1990 getrouwd. Ze heeft twee dochters.

South Carolina Adjutant General

October 19th, 2018

The Adjutant General of South Carolina is head of the Military Department for that state, overseeing the South Carolina Army National Guard, the South Carolina Air National Guard, and the South Carolina State Guard. The Adjutant General is the highest-ranking uniformed officer in the state, but is subordinate to the Governor.

The office was the only adjutant general in the nation that was an elected position. Adjutants General were elected for four-year terms at the same times as the Governor and other officials. This changed after the 2014 elections because South Carolina voters approved Amendment 2 in the 2014 general election, that will be the last time that the adjutant general is popularly elected. That was the final time that a state adjutant general will stand for election in the United States, barring future state constitutional changes.

The current Adjutant General is Major General Robert E. Livingston Jr.. A famous former Adjutant General is James C. Dozier, who held the post from 1926 to 1959.

Manoj Kumar Jaiswal

October 12th, 2018

Manoj Kumar Jaiswal (Hindi: मनोज कुमार जायसवाल) (born Nov. 2, 1976) is an Indian neuroscientist. He is the full-time faculty (Instructor) in the Department of Psychiatry at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

Jaiswal was born in 1976 in Varanasi (Hindustani pronunciation: [ʋaːˈraːɳəsi], also known as Benares, Banaras (Banāras [bəˈnaːrəs], or Kashi (Kāśī [ˈkaːʃi], a major religious hub in India and holiest of the seven sacred cities (Sapta Puri) in Hinduism and Jainism. He became interested in Biology at a young age and began doing research in the field as an undergraduate student.

In Jan 2008 he received his Ph.D. degree from the University of Goettingen in Germany. He was a Postdoctoral Fellow in 2009 at the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Massachusetts. From 2010 to 2015 he was a Research Fellow I Junior Scientist at the Center of Neuroscience and Regenerative Medicine, in Bethesda, Maryland. From 2015 to 2017 he was a Scientist at the New York State Psychiatric Institute/ Department of Psychiatry, Columbia University, in New York City, New York. In 2017, he became the full-time faculty (Instructor) at Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York City, New York.

Dr. Jaiswal studies the critical role of Cu, Zn superoxide dismutase (SOD1), typical for familial ALS, in the impairment of [Ca2+]mito handling and perturbation of Ca2+ homeostasis in SOD1G93A mice and cell culture models of ALS. These finding, reported in Pharmacology and Neuroscience Journal.

Dr. Jaiswal has also studied molecular mechanisms of Traumatic Brain Injury (TBI) using 2-photon in-vivo imaging and 3-D microscopy at CNRM/NIH-DoD center. He developed a minimally invasive in-vivo 2-photon imaging method and established SCALEA2/CLARITY tissue clearing techniques for intact volumetric 3-D imaging of optically cleared transparent mouse and human brains. As a Research Scientist in the Department of Psychiatry at the Columbia University Medical Center in New York, he focused on studying adult neurogenesis in the brains of patients with major depression and other psychiatric disorders.

His lab work is conducted on mice, induced pluripotent stem cells (iPSC) and Human postmortem tissue. Dr. Jaiswal also have avid interest in science communications as well science and society. Dr. Jaiswal’s recent projects included studies related to neurodegenration in ALS Brain Injury Epigenetics and psychiatric disorders. Hyperexcitability is considered to be a hallmark of ALS, and it has been suggested that the ALS-associated hyperexcitability may stem from altered function of the neuronal glutamate receptors due to inefficient RNA editing of one of the receptor’s subunits. Immediate major focus of his work will test this hypothesis using (1) autopsied tissues obtained from brain and spinal cord of ALS patients and (2) motoneurons differentiated from human induced pluripotent stem cells (hiPSC) derived from ALS patients.

East Hertfordshire (UK Parliament constituency)

October 3rd, 2018

East Hertfordshire was a parliamentary constituency in the county of Hertfordshire. It returned one Member of Parliament to the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom.

1955-1974: The Urban Districts of Bishop’s Stortford, Cheshunt, Hoddesdon, Sawbridgeworth, and Ware, and the Rural Districts of Braughing and Ware.

1974-1983: The Urban Districts of Bishop’s Stortford, Cheshunt, Hoddesdon, and Sawbridgeworth, and the Rural Districts of Braughing and Ware.

The constituency was created for the 1955 general election, and abolished for the 1983 general election.

On its abolition, most of the seat (including Bishop’s Stortford and Sawbridgeworth) was amalgamated with the Hertford and Ware half of Hertford and Stevenage to form the new Hertford and Stortford constituency, while Cheshunt and Hoddesdon were carved off to create the heart of the new Broxbourne constituency.

The writer and TV playwright Dennis Potter was the Labour Party candidate in the constituency at the 1964 general election, but finished second behind the Conservative incumbent. His experience inspired Vote, Vote, Vote for Nigel Barton.

Burgstall Neuenburg (Sugenheim)

October 3rd, 2018

Der Burgstall Neuenburg ist eine abgegangene mittelalterliche Höhenburg auf dem „Schlossbuck“ bei Ingolstadt, einem heutigen Ortsteil der Marktgemeinde Sugenheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim in Bayern.

Von der ehemaligen Burganlage ist nichts erhalten.

Schlösser: Schloss Altheim | Schloss Bergtheim | Schloss Birnbaum | Schloss Breitenlohe | Altes Schloss Brunn | Neues Schloss Brunn | Schloss Burgbernheim (Riederschlösschen) | Schloss Burghaslach | Schloss Dettendorf (abgegangen) | Schloss Dutzenthal | Schloss Erlabronn (abgegangen) | Schloss Fürstenforst | Schloss Gleißenberg (abgegangen) | Schloss Herrnneuses (abgegangen) | Schloss Hohholz (abgegangen) | Schloss Hohlach | Schloss Illesheim | Schloss Ippesheim | Schloss Langenfeld | Schloss Münchsteinach (Schlösschen) | Schloss Neuhof an der Zenn | Altes und Neues Schloss Neustadt an der Aisch | Schloss Obersteinbach | Blaues Schloss Obernzenn | Rotes Schloss Obernzenn | Altes und Neues Schloss Rauschenberg | Schloss Rockenbach | Schloss Schnodsenbach | Schloss Schwarzenberg | Schloss Seehaus | Schloss Stübach (abgegangen) | Altes Schloss (Sugenheim) (Inneres Schloss) | Neues Schloss (Sugenheim) | Schloss Trautskirchen | Schloss Uffenheim | Schloss Ullstadt | Schloss Unteraltenbernheim (Seckendorffsches Schloss) | Schloss Unternzenn | Schloss Vorderfrankenberg | Schloss Walkertshofen | Schloss Wildbad

Burgen und Ruinen: Burgruine Dachsbach | Burgruine Hinterfrankenberg | Burg Hoheneck | Burgruine Hohenkottenheim | Burgruine Hohenlandsberg | Burg Hohlach (abgegangen) | Burg Illesheim (abgegangen) | Burg Kaubenheim (abgegangen) | Weiherhaus Oberdachsbach (abgegangen) | Burgruine Scharfeneck | Burgruine Schauerberg | Burg Tief (abgegangen) | Burgruine Uehlfeld | Burg Wernsberg

Turmhügelburgen (alle abgegangen): Burgstall Adelsdorf | Burgstall Altenspeckfeld | Burgstall Erkenbrechtshofen | Burgstall Herbolzheim | Turmhügel Herrnberchtheim | Burgstall Ipsheim | Burg Lenkersheim | Burgstall Mörlbach | Burgstall Spielberg | Turmhügel Urfersheim | Turmhügel Wallmersbach | Turmhügel Weichselgarten

Herrensitze: Herrensitz Aspachhof | Herrensitz Burgambach | Herrensitz Tanzenhaid (abgegangen) | Landsitz Virnsbergerhaag

Burgställe (abgegangene, unbekannte Burgen): Burgstall Altenburg (Ergersheim) | Burgstall Alter Schlossberg (Herbolzheim) | Burgstall Birnbaum | Burgstall Buchklingen | Burgstall Burkertsgräben | Abschnittsbefestigung Dachsberg | Burgstall Deutenheim | Burgstall Eckwartsburg | Burgstall Emskirchen | Burgstall Göttelhof | Abschnittsbefestigung Hexenstuhl | Burgstall Illesheim | Burgstall Kottenheim | Burgstall Krettenbach | Burgstall Kropfsberg | Burgstall Külsheim | Burgstall Neuenburg | Burgstall Nordheim | Burgstall Oberaltenbernheim | Burgstall Oberhöchstädt | Burgstall Oberlaimbach | Burgstall Oberntief | Burgstall Schloss Pank | Burgstall Schlösslesbuck | Burgstall Siedelbach | Burgstall bei Ullstadt | Burgstall Unterlaimbach | Burgstall Wildberg

Wehrkirchen: Wehrkirche Stübach

Mirror writing

October 3rd, 2018

Mirror writing is formed by writing in the direction that is the reverse of the natural way for a given language, such that the result is the mirror image of normal writing: it appears normal when it is reflected in a mirror. It is sometimes used as an extremely primitive form of cipher. A common modern usage of mirror writing can be found on the front of ambulances, where the word “AMBULANCE” is often written in very large mirrored text, so that drivers see the word the right way around in their rear-view mirror.

Some people are able to produce handwritten mirrored text. Notably, Leonardo da Vinci wrote most of his personal notes in this way. Mirror writing calligraphy was popular in the Ottoman Empire, where it often carried mystical associations.

Research suggests that the ability to produce handwritten mirror writing is probably inherited and caused by atypical language organization in the brain.[clarification needed] It is not known how many people in the population inherit the ability to write mirrored text, but an informal Australian newspaper experiment identified 10 true mirror-writers in a readership of 65,000. Half of the children of people with the ability inherit it. A higher proportion of left-handed people are better mirror writers than right-handed people, perhaps because it is more natural for a left-hander to write backwards. 15% of left-handed people have the language centres in both halves of their brain. The cerebral cortex and motor homunculus are affected by this, causing the person to be able to read and write backwards quite naturally.

In an experiment conducted by the Department of Neurosurgery at Hokkaido University School of Medicine in Sapporo, Japan, Scientists proposed that the origin of mirror writing comes from damage caused through accidental brain damage or neurological diseases, such as an essential tremor, Parkinson’s disease, or spino-cerebellar degeneration. This hypothesis was proposed because these conditions affect a “neural mechanism that controls the higher cerebral function of writing via the thalamus.” Another study by the same university discovered that damage was not the only cause. The scientists observed that normal children exhibited signs of mirror writing while learning to write, thus concluding that currently there is no exact method for finding the true origin of mirror writing.

As with left-handedness, mirror writing is sometimes “corrected” in children.

Leonardo da Vinci wrote most of his personal notes in mirror, only using standard writing if he intended his texts to be read by others. The purpose of this practice by Leonardo remains unknown, though several possible reasons have been suggested. For example, writing left handed from left to right would have been messy because the ink just put down would smear as his hand moved across it. Writing in reverse would prevent such smudging. An alternative theory is that the process of rotating the linguistic object in memory before setting it to paper, and rotating it before reading it back, is a method of reinforcement learning. From this theory, it follows the use of boustrophedonic writing, especially in public codes, may be to render better recall of the text in the reader.

Matteo Zaccolini may have written his original four volume treatise on optics, color, and perspective in the early 17th century in mirror script.

Mirror writing calligraphy was popular in the Ottoman Empire during the 18th and 19th centuries among the Bektashi order, where it often carried mystical associations. The origins of this mirror writing tradition may date to the pre-Islamic period in rock inscriptions of the western Arabian peninsula.

Peep show images shown in a zograscope have headers in Mirror writing.

2016 fashion trends

MCM Rucksack | Kelme Outlet | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet shopping online dresses grocery shopping online clothes shopping online