Archive for November, 2018

Gianni Grana

November 3rd, 2018

Gianni Grana (San Nicandro Garganico, 1º luglio 1924 – Tor Lupara, 1º ottobre 2001) è stato uno scrittore italiano.

Nato il 1º luglio 1924 a Sannicandro Garganico (Fg), è vissuto nell’infanzia a Firenze, pochi anni a Chieti e a Venezia e per oltre mezzo secolo nell’area di Roma. Ha militato nell’Azione cattolica e nel partito fascista.

Laureato in Lettere nel 1948 e in filosofia nel 1950 all’Università di Roma, insegnante di lettere nelle scuole medie dal 1948 al 1951, dirigente statale nei Servizi editoriali e Informazioni della Presidenza del Consiglio (1951 – 73), è stato libero docente di letteratura italiana nell’Università di Roma dal 1963 fino al 1973.

Dimissionario da tutti gli uffici istituzionali e onorevolmente pre-pensionato, da allora si è ritirato a vivere, a studiare e a scrivere fuori dalla capitale, in una raccolta “villa A” a Torlupara di Mentana, per ritrovare identità “umana” tra animali e piante. Qui oltre a scrivere, come ha sempre fatto, ha composto immagini con cartoni e legni, metalli, vetri e altri materiali, teso alla necessità labile del dire e del fare per resistere significando.

È morto a Torlupara il 1º ottobre 2001, mentre stava lavorando al quarto volume della sua ultima opera.

Oltre a una grande quantità di articoli e saggi su riviste e giornali, ha pubblicato varie Lecturae Dantis edite dalla SEI e da Le Monnier. Sue monografie critiche, su Daniello Bartoli, Mazzini e la letteratura, Federico De Roberto, Giovanni Papini, Curzio Malaparte, Cesare Pavese, Adriano Tilgher critico, Mario Fubini, Emilio Villa, sono apparse nelle collane di letteratura italiana edite da Marzorati e dirette – con collaborazione di critici e storici della letteratura italiana – da Grana stesso: I Contemporanei (6 volumi, 1963-74); I Critici (5 volumi, 1969); Novecento (10 volumi, 1979; nuova edizione in 11 volumi, 1987,88).

Ha pubblicato i seguenti libri:

Hemileuca

November 3rd, 2018

Hemileuca er en slekt av sommerfugler som hører til familien påfuglspinnere (Saturniidae).

Middelsstore (vingespenn 50-90 millimeter), forholdsvis spinkle, bredvingede påfuglspinnere uten øyeflekker på vingene. Kroppen er kledt med nokså lange, litt uryddige hår. Vingene er kontrastrikt tegnet i svart, hvitt, gult, brunt eller oransje.

Som hos mange andre påfuglspinnere kan larvene leve på mange ulike busker og trær. Larvene lever gjerne selskapelig, i alle fall som unge. De kan legge ut på vandringer på en lang rekke, den ene bak den andre. Som andre påfuglspinnere har de voksne reduserte mundeler, og de tar ikke næring til seg. Noen flyr om natten, andre om dagen.

Larvene, til dels også de voksne sommerfuglene, er kledt med neslehår. Disse frigjør gift om man kommer i kontakt med dem og kan utløse hudirritasjon, av og til også mer alvorlige komplikasjoner. Hemileucinae er den sommerfugl-gruppen som forårsaker mest medisinske problemer i Mellom- og Sør-Amerika.

Slekten er utbredt i Nord-Amerika og Mexico.

Instruktionsuppsättning

November 3rd, 2018

En instruktionsuppsättning eller ISA (från engelskans Instruction Set Architecture) beskriver vilka tillgångar som finns tillgängliga för programmeringen av en processor. Bland annat beskrivs de instruktioner, register, adresseringslägen, minnesarkitektur och interrupthantering (avbrottshantering) som processorn stöder. Instruktionsuppsättningen definierar även processorns maskinkod, dvs hur instruktionerna blir uttryckta som sekvenser av binära ettor och nollor.

Instruktionsuppsättningar kan skilja sig mellan processorer inte bara på grund av vilka operationer som stöds, utan även hur hämtning och lagring av värden i arbetsminnet stöds (CISC vs RISC).

Två olika processorer kan ha samma instruktionsuppsättning även om de internt har helt olika mikroarkitekturer, se till exempel Intels Pentium- och AMD:s Athlon-processorer.

Även om det är teoretiskt möjligt att konstruera en processor som endast har en slags instruktion, har de flesta vanliga processorer instruktioner av ett flertal olika typer.

Aritmetikinstruktioner utför operationer på heltal. Bland operationerna räknas addition, subtraktion, logiska operationer som AND, OR, och XOR, aritmetisk och logisk skiftning, m.fl. Multiplikation och division förekommer ofta, men inte alltid eftersom dessa operation kan utföras av algoritmer som använder sig av enklare additions- och subtraktionsinstruktioner.

Flyttalsinstruktioner utför operationer på flyttal. Bland operationerna finns addition, subtraktion, multiplikation, division, stöd för konvertering mellan heltal och flyttal, samt ibland även mer avancerade operationer som kvadratrot, trigonometriska funktioner m.m.

Vissa RISC-arkitekturer kan endast hämta och lagra värden i arbetsminnet genom särskilda minnesinstruktioner (ofta kallade load och store).

Hoppinstruktioner tillåter programmet att ändra instruktionssekvensens normalt linjära förlopp genom att ändra värdet på instruktionspekaren. Greninstruktioner tillåter dessutom hopp som betingas av ett villkor (till exempel “utför hoppet endast om ett registervärde är lika med noll). Förgreningar/hopp kan bland annat ske vid If-satser, loopar, goto-satser och funktionsanrop. Hoppinstruktioner är avgörande för programmering; utan dem går det inte att skriva programslingor.

Anropsinstruktioner möjliggör abstraktion genom att tillåta anrop till subrutiner. Processorn lagrar en returadress (nästa instruktion) och börjar exekvera subrutinens instruktioner. När en returinstruktion påträffas återställs den lagrade returadressen, varpå processorn fortsätter exekvera sekventiellt. Särskilda systemanropsinstruktioner anropar operativsystemet å programmets vägnar för att utföra operativsystemspecifika funktioner som till exempel att läsa från datafiler eller visa text på bildskärmen.

Några av processorns instruktioner är endast avsedda att användas av operativsystemet; dessa systeminstruktioner är “skyddade” i det avseendet att om ett användarprogram försöker använda dem så avbryts programmet omedelbart av operativsystemet. Några processorarkitekturer (som Intel 8080 och x86) har speciella in- och utenhetsinstruktioner som används för att kommunicera med kringutrustning; dessa är skyddade i moderna operativsystem för att förhindra att flera program orsakar konflikter genom att försöka använda sig av samma kringenhet samtidigt.

Beroende på processorns arkitektur kan en typisk instruktion specificera 0 eller flera explicita adresser till de operander (argument) eller andra parametrar som används i operationen; här medräknas även adressen till den plats där resultatet lagras (i förekommande fall). Instruktionsuppsättningar kan kategoriseras alltefter hur många adresser instruktionerna använder som mest.

Operander kan vara av olika typer:

2016 fashion trends

MCM Rucksack | Kelme Outlet | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet shopping online dresses grocery shopping online clothes shopping online