Hennaarderadeel

April 26th, 2017

Hennaarderadeel (Fries: Hinnaarderadiel) is een voormalige gemeente in het midden van de provincie Friesland. De gemeente heeft bestaan tot 1984.

Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Hennaarderadeel samen met de gemeente Baarderadeel opgegaan in de nieuwe gemeente Littenseradeel. In de plannen die Gedeputeerde Staten in 1979 hadden opgesteld als voorstel voor de gemeentelijke herindeling die in 1984 werd geëffectueerd werd de naam De Greidslachte voorgesteld .

De gemeente Hennaarderadeel bevatte in 1983 veertien dorpen waterproof plastic bags. De hoofdplaats was Wommels. De Nederlandse namen waren de officiële. De plaatsnaamborden in de gemeente waren tweetalig met de Nederlandse naam boven de Friese.

Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 1983:

Bron: Provincie Friesland

Een aantal buurtschappen in de gemeente waren: De Klieuw design own football shirt, Hidaarderzijl, Littenserburen, Meilahuizen, Montsamaburen, Westerend, ‘t Schrok, Tjeppenboer en Driehuizen.

Achtkarspelen · Ameland · Baarderadeel · Barradeel · Bolsward · Dantumadeel · Dokkum · Doniawerstal · Ferwerderadeel · Franeker · Franekeradeel · Gaasterland · Haskerland · Harlingen · Heerenveen · Hemelumer Oldeferd · Hennaarderadeel · Hindeloopen · Het Bildt · Idaarderadeel · IJlst · Kollumerland en Nieuwkruisland · Leeuwarden · Leeuwarderadeel · Lemsterland · Menaldumadeel · Oostdongeradeel · Opsterland · Rauwerderhem · Sloten · Smallingerland · Stavoren · Ooststellingwerf · Weststellingwerf · Schiermonnikoog · Sneek · Terschelling · Tietjerksteradeel · Utingeradeel · Vlieland · Westdongeradeel · Wonseradeel · Workum · Wymbritseradeel

Steden en dorpen · Voormalige gemeenten  &nbsp bpa free bottles;  Nederland · Provincies · Gemeenten

Aengwirden (1934) · Baarderadeel (1984) · Barradeel (1984) · Bolsward (2011) · Boornsterhem (2014) · Dokkum (1984) · Doniawerstal (1984) · Franeker (1984) · Gaasterland (1984) · Gaasterland-Sloten (2014) · Haskerland (1984) · Hemelumer Oldeferd (1984) · Hennaarderadeel (1984) · Hindeloopen (1984) · Idaarderadeel (1984) · IJlst (1984) · Lemsterland (2014) · Nijefurd (2011) · Oostdongeradeel (1984) · Rauwerderhem (1984) · Schoterland (1934) · Skarsterlân (2014) · Sloten (1984) · Sneek (2011) · Stavoren (1984) · Tjum (1816) · Utingeradeel (1984) · Westdongeradeel (1984) · Wonseradeel (2011) · Workum (1984) · Wymbritseradeel (1984) · Wymbritseradeel (2010)
Grietenij · Kwartieren van Friesland

This entry was posted on Wednesday, April 26th, 2017 at 11:57 am and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

2016 fashion trends

MCM Rucksack | Kelme Outlet | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet shopping online dresses grocery shopping online clothes shopping online