Archive for December, 2016

Uendelighed

December 31st, 2016

Uendelighed er et abstrakt begreb, som betegner noget uden ende. Uendelighed bruges indenfor mange felter bl.a. fysik og matematik.

Oldtidens kulturer havde vidt forskellige ideer om uendeligheder. De gamle grækere og indere havde ikke nogle præcis definition af uendeligheder, som man har i den moderne matematik. I oldtiden betragtede man mere uendligheder filosofisk end matematisk.

Den tidligste kendte ide om uendeligheder kommer fra Anaximander, en førsokratiker fra byen Milet. Han brugte ordet, ἄπειρον, som betyder endeløst. Den første matematiske forståelse af uendelighed kommer fra Zenon fra Elea. Zenon fra Elea er bedst kendt for hans paradokser om uendelighed (se Zenons paradoks). Disse er dog ikke længere opfattet som paradokser, da man i dag ved, at man kan summere en uendelig række til en endelig værdi.

Euclid (som bevidste at der er uendelig mange primtal) sagde ikke, at der var uendelig mange primtal, men i stedet at der er flere primtal, end der er indeholdt i en givet samling af tal.

I den matematiske, indiske tekst, Surya Prajnapti (3.-4. år efter Kristus) klassificeres alle tal i grupperne: Tallige, utallige og uendelige.

Symbolet for uendelighed blev introduceret af John Wallis i 1655. Der går flere rygter om, hvad det symbol symboliserer. Det siges bla. at det skal forstille en slange, der bider sig selv i halen.

I 1866 fik Georg Cantor ideen om at uendeligheder kunne have forskellige størrelser. Hans arbejde udgjorde noget fundamentalt i moderne matematik. Leopold Kronecker, Cantors tidligere professor var skeptisk overfor denne ide og udviklede derfor finitisme. Finitisme er matematik-filosofien, som ikke accepterer uendelige matematiske objekter (tal, mængder osv.). Finitismen mener fx at alle naturlige tal eksisterer, men mængden af de naturlige tal kan ikke betragtes som et matematisk objekt.

Uendeligheder er nogle gange betragtet som tal, dog er en uendelighed ikke et reelt tal. Et eksempel på en taltype, som tillader uendeligheder, er de surreelle tal

kelme shirts

KELME Summer Men’s Short-Sleeved Pure Cotton Lapel POLO Cultivat T-shirts

BUY NOW

49.99
29.99

.

Uendeligheder er heller ikke fysisk eksisterende, og betegner i praksis ofte at man ikke kender enden.

I mængdelæren har uendeligheder forskellige størrelser. Den mindste uendelighed er “antallet” (kardinaliteten) af naturlige tal.

En mængde er uendelig (den har uendeligt mange elementer), hvis der eksisterer en ægte delmængde af mængden (en delmængde, der ikke indholder alle elementer i mængden), der har samme kardinalitet som mængden selv. Det vil sige, at der eksisterer en bijektion fra A til B, hvor B ⊂ A.

Fx forestil dig mængden af de naturlige tal (ℕ) og mængden af kvadrattal. Der eksisterer en bijektion fra de naturlige tal til kvadrattalene: f(x)=x², da for ethvert element i ℕ findes der et tilsvarende element i kvadrattalene (f(n)=n²), samtidigt med at kvadrattalene er ægte delmængde af de naturlige tal. Derfor er antallet af naturlige tal uendeligt.

Denne definition blev udviklet af Georg Cantor, som løsning på Galileos paradoks (beviset af at der er lige så mange naturlige tal som kvadrattal). Denne definition er mærkelig, da kardinalitet normalt forstås som størrelsen af en mængde (pga. det er lig antallet af elementer i en endelig mængde, derfor “antages” det at det også er i uendelige mængder), og det vil være rationelt at sige, at den ægte delmængde af en mængden er mindre end selve mængden, men dette gælder kun for endelige mængder, en måde dette fænomen kan forklares på er ved at sige, at der altid vil eksistere en ægte delmængde, som kun er et endeligt antal elementer mindre end den oprindelige mængde (f.eks. en del mængde, hvor kun et element er fjernet), og da et endeligt tal er uendeligt småt i forhold til en uendelighed, har dette ingen betydning (limu→∞u-n = limu→∞u) og mængden vil stadig have samme størelse

Real Madrid Club de Fútbol Home DERGAARD 41 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Home DERGAARD 41 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

.

I mængdelæren taler man om tællelige og overtællelige mængder. En tællelig mængde er en mængde, som har samme kardinalitet som de naturlige tals mængde, og en overtællelig mængde er en mængde med højere kardinalitet. Eksempler på tællelige mængder er de naturlige tal, de rationelle tal, primtalene og de beregnelige tal. Eksempler på overtællelige mængder er de reelle tal, Russells mængde (fra Russells paradoks), irrationelle tal og ethvert interval af reelle tal custom baseball uniforms.

I reel analyse betegner symbolet, ∞ (kaldet uendelig), et tal, som approksimerer en uendelighed, altså ∞ = limu→∞u. Denne uendelighed har ingen “størrelse” og er derfor entydig. Denne notation bruges f.eks. til summationer og integraler:
f


(


x


)


 


d


x


 
{\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }\,f(x)\ dx\ }


betyder hele arealet under kurven af f(x).a
b

f


(


x


)


 


d


x


 


=
{\displaystyle \int _{a}^{b}\,f(x)\ dx\ =\infty }


betyder at arealet fra a til b under kurven af f(x) er uendeligt.i


=


0f


(


i


)
{\displaystyle \sum _{i=0}^{\infty }\,f(i)}


betyder summen af f(i) over i for alle naturlige tal inklusiv 0.i


=


0f


(


i


)


=
{\displaystyle \sum _{i=0}^{\infty }\,f(i)=\infty }


betyder at summen ikke konvergerer.

Derudover betyder dx (i integraler) en infinitesimal altså en “uendeligdel”. Hvis man undlader dx vil integralet ofte blive uendeligt.

I kompleks analyse er “uendelig” også en approksimation, men denne gang er z uendeligt, hvis |z|→∞. Dette kan visualiseres som en cirkel med en uendelig radius på den komplekse plan.

Rummet og tiden har tidligere været betragtet som uendelige størrelser.

Det klassiske græske argument for rummets uendelighed går som følger: hvis en person står ved universets ende og kaster et spyd mod det, kan en af to ting ske: a) spyddet flyver ud over universets grænse, b) spyddet møder modstand. I første tilfælde var grænsen ikke en reel grænse, og i det andet tilfælde må man formode, at dét der hindrede spyddet, selv ligger på den anden side af grænsen.

Rummets topologi er dog stadigt ukendt. Der er to hovedeteorier om rummets topologi: den første teori påstår at rummet er en lukket topologi, hvilket betyder at rummet er endeligt og hvis man rejser til enden af rummet vil man bare “komme tilbage” fra den anden side, den anden teori påstår at rummet er en næsten flad (ikke helt flad pga. rumtidskrumninger) “plade”, som har en uendelig overflade.

Ifølge moderne fysik giver det ingen mening at tale om tid før universets begyndelse ved Big Bang. Tiden begyndte altså for ca. 13,7 milliarder år siden (med en usikkerhed på 200 millioner år). Det vides ikke, om – eller hvornår – tiden ender, så tiden er muligvis uendelig, dvs. evig (ud af den positive akse).
PS: Hvis alt havde en årsag ville der ikke være nogen begyndelse. Hvis der er en begyndelse uden årsag, kan den være en Tilfældighed !

Список персонажей Neon Genesis Evangelion

December 31st, 2016

Это список персонажей из японских аниме-сериала и манги «Neon Genesis Evangelion», фильмов «Evangelion: Death and Rebirth» и «The End of Evangelion». Дизайн персонажей создан Ёсиюки Садамото, принимавшем участие в создании фильмов и сериала и являющимся художником манги. В обозначении персонажей в данной статье фамилии следуют после имён, согласно европейской, а не азиатской традиции. В списке кратко описаны связи персонажей между собой, их роль в сюжете, возраст на момент начала сериала, даны отличительные черты характера и внешности, названы актёры озвучания персонажей, происхождение имён персонажей и варианты их написания.

По словам режиссёра Хидэаки Анно, «Евангелион» был попыткой собрать все ракурсы вместе, создавая персонажей, которые представляют разные вещи для разных зрителей, чтобы сделать невозможным создание единой теории происходящего в сериале. Для некоторых зрителей персонажи являются психологическими образами, в то время как для других они являются философскими, религиозными, историческими и даже собственными образами.

Анно находился под влиянием военного романа Рю Мураками «Фашизм в любви и фантазиях» (яп. 愛と幻想のファシズム Ai to Gensō no Fashizumu), и имена «Тодзи Судзухара», «Кенске Аида», и фамилия «Хораки» пришли из этой истории, основанной на биографии Кандзи Исивары, генерал-лейтенанта имперской Японии. Большинство фамилий персонажей «Евангелиона» созвучны названиям боевых кораблей императорского флота Японии времён Второй мировой войны или японским названиям корабельных частей и морских приборов.

Большинство возрастов персонажей «Евангелиона» было проработано до показа телесериала, но их дни рождения не были точно обозначены. После завершения телесериала Gainax представил дни рождения персонажей, которые совпадали с днями рождения сэйю персонажа, за исключением Рей Аянами, Тодзи Судзухары, Кенске Аиды и Каору Нагисы. Полная дата рождения Каору есть как в сериале, так и на официальном сайте (она совпадает с датой Второго Удара). Личные дела Тодзи и Кенске с 2001 годом рождения показаны в четвёртой серии.

Годы рождения взрослых персонажей были просто рассчитаны исходя из их возраста, однако, существует дополнительный аспект в определении годов рождения персонажей-детей. Согласно японской системе образования, в 2015 году вторые классы средней школы (восьмой класс) в основном будут состоять из тех детей, которые родились со 2 апреля 2001 по 1 апреля 2002. Детские годы рождения были установлены в соответствии с этим правилом. Тем не менее, это не повлияло на 14-летний возраст детей в 2015 году. Это причина, по которой Аска Лэнгли Сорью и Тодзи Судзухара родились в декабре 2001 года, а Хикари Хораки родилась в феврале 2002 года, несмотря на то, что всем детям, кроме Каору, 14 лет исполняется в 2015 году.

В оригинальных японских диалогах сериала пилоты постоянно обозначаются как «[Числительное] Children» (First Children, Second Children, Third Children и так далее), хотя, строго говоря, «Children» является множественным числом от «Child» и использование множественного числа для одного человека не является естественным в английском языке. Тем не менее, японский сценарий использовал именно английское слово «Children».

Английская версия дубляжа от ADV, тем не менее, использует правильное слово «Child» вместо «Children». В аудиокомментарии к «Evangelion: Death and Rebirth» переводчики заметили, что они сделали это умышленно, так как «Children» в английском звучит ненатурально, когда снова и снова относится к одному-единственному ребёнку.

В «Rebuild of Evangelion» англицизмы были устранены, и пилотов называют по-японски: «<числ. поряд.> девочка (мальчик)» (яп. 第○の少女(少年) дай <ч.п.> но сё:дзё (сё:нэн)) или «<ч.п.> дитя» (яп. ○番目の子供 <ч.п.> баммэ но кодомо).

Написание имени: Синдзи Икари (яп. 碇 シンジ Икари Синдзи?, Ikari Shinji).

Происхождение имени: Фамилию «Икари» (яп. якорь) Анно «одолжил» у своего друга-сокурсника. Имя «Синдзи» также взял у своего старого друга Синдзи Хигути.

Протагонист. 14 лет. Третье Дитя, пилот Евангелиона-01. Ученик класса 2-А школы 707 Токио-3. Сын Гэндо и Юи Икари.

Стеснительный и замкнутый подросток, меланхолик, интроверт. После смерти матери был брошен отцом. Вместо него о Синдзи заботился учитель. В результате Синдзи вырос в замкнутого отшельника, выбирающего побег от трудных ситуаций. Вызван в Токио-3 своим отцом в самом начале сериала. Немедленно приступает к пилотированию Евангелиона. Синдзи трудно сближается с людьми ― он много времени проводит в одиночестве, размышляя о своей жизни. Основу сериала составляют взаимоотношения между Синдзи Икари и другими персонажами. Тодзи Судзухара и Кэнскэ Аида становятся его друзьями, он проникается чем-то наподобие родственных отношений с Рэй, и оказывается втянутым в сбивчивые отношения с Аской.

Приметы: Хрупкий мальчик без каких-либо особых примет. Тёмные волосы, тёмно-синие глаза (серые в манге и «Death&Rebirth»). Часто слушает музыку через архаичный плеер-магнитофон.

Сэйю: Мэгуми Огата.

Написание имени: Рей Аянами (яп. 綾波 レイ Аянами Рэй).

Происхождение имени: Фамилия «Аянами» происходит от названия корабля императорского флота Японии. Имя «Рэй» это игра слов на основе иероглифа «» означающего «ноль», но фактически оно дано в честь Рэй Хино из «Sailor Moon» с целью привлечь Кунихико Икухару (попытка успехом не увенчалась).

Первое Дитя, пилот Евангелиона-00. Ученица класса 2-А школы 707 Токио-3. Документы Nerv утверждают, что ей 14 лет.

В начале сериала она показана склонной к одиночеству, отчётливо бесстрастной и отдалённой, поддерживающей отношения только с Гэндо Икари. По мере развития сюжета она сближается с Синдзи. Аска, напротив, имеет мало общего с ней, она оскорбляет Рэй, называет её «куклой» или «кукольной». В конечном итоге выясняется, что Рэй является сосудом для души Ангела Лилит, и была своего рода клоном, специально созданным Гэндо Икари и Козо Фуюцуки, который должен быть использован в качестве инструмента для достижения Комплементации. Её бездушных клонов тайно хранят на глубоких уровнях штаб-квартиры Nerv, чтобы использовать в качестве «ядер» в псевдопилотах или как запасные тела для Рэй, если ей придется умереть.

В манге гораздо чётче, чем в сериале, показаны её чувства к Синдзи, а также ревность к Аске, и в отличие от сериала, Аянами сама делает вполне успешные шаги к сближению с Синдзи.

В первом фильме серии Rebuild of Evangelion характер Рей не отличается от её характера в сериале, но во втором он начинает развиваться из-за явной симпатии к Синдзи. В Евангелион 2.22: Ты (не) пройдёшь Аянами вместе с Евангелионом поглощает десятый Ангел, однако Синдзи вскоре убивает его и вытаскивает Рей из ядра Ангела, в результате чего Евангелион-01 пробуждается и начинает Третий Удар. В Евангелион 3.33: Ты (не) исправишь вместо Рей фигурирует её безэмоциональный и покорный клон, не имеющий души и воспоминаний оригинала, который хоть и забирает Синдзи из Wille, но не идёт с ним на контакт. По приказу Гэндо, клон Аянами освобождает двенадцатого Ангела из заточения в Евангелионе-06, а позже катапультируется в контактной капсуле из своего уничтожающегося Евангелиона-09, тем самым проявив зачатки самосознания. В конце фильма новая Рей следует за Аской и Синдзи через руины Токио-3. Душа же настоящей Аянами, по словам Фуюцуки, теперь пребывает в Евангелионе-01, вместе с душой Юи Икари.

Приметы: Светло-синие волосы средней длины, красная радужка глаз, белая кожа, устойчивая к загару.

Сэйю: Мэгуми Хаясибара.

Написание имени: Аска Лэнгли Сорью (яп. 惣流・アスカ・ラングレー Со:рю: Асука Рангурэ:, Sohryu Asuka Langley).

Происхождение имени: Фамилия «Сорью» происходит от названия корабля императорского флота Японии (отличается написание в кандзи). «Лэнгли» — от названия одного из авианосцев ВМС США. Имя «Аска» позаимствовано у героини манги Синдзи Вады «Chou-Shoujo Asuka».

14 лет. Второе Дитя, пилот Евангелиона-02. Ученица класса 2-А школы 707 Токио-3 после 8-го эпизода сериала (в манге: после 20-й сцены, 4-го тома).

У неё смешанное немецко-японское происхождение, тем не менее по национальности она немка. Имеет гражданство США. Аска дерзка, эгоистична и эгоцентрична, часто груба (особенно по отношению к Синдзи) и имеет очень высокое (завышенное) мнение о себе и своём умении пилотировать Евангелион. В дополнение она имеет ожесточённое стремление к независимости. Аска явно сходит с ума от влюблённости в Рёдзи Кадзи, но в то же время её привлекает и Синдзи, однако, она не может верно выразить ему свои чувства.

В манге её поведение ещё более вызывающе и Синдзи с Мисато приходят к выводу, что её культурное поведение — лишь маскировка отвратительного характера. С другой стороны, в отличие от сериала, Аска пытается помочь Хикари наладить отношения с Тодзи. А также она добивается того, что Кадзи признаёт, хоть и не принимает, её чувства.

В серии анимационных фильмов Rebuild of Evangelion Сикинами Аска Лэнгли одна из главных героинь, созданная на основе Аски Лэнгли Сорью. В отличие от сериала, теперь она имеет звание капитана. Её характер по сравнению с другими персонажами перетерпел наиболее значительные изменения. Если в сериале Аска приставала к Кадзи вплоть до предложений переспать с ней, и для неё было вполне нормально предложить Синдзи поцеловаться с ней, то теперь она не интересуется Кадзи и её приставания к Синдзи не доходят далее неудачных попыток приготовить обед. Также, она считает себя единственным пилотом, получившим своё место за способности, и полагает, что Рей и Синдзи стали пилотами, пользуясь своими связями в Нерве. После того, как она узнала о том, что Рей любит Синдзи, она предпочла избегать остальных пилотов и вместо того, чтобы идти на обед устроенный Рей, стала пилотом Евангелиона-03. В этой роли она была заражена Ангелом и дальнейшая её судьба остается неясной, но в превью к третьему фильму показана с повязкой на левом глазу, а также пилотирующей Евангелион в открытом космосе.

Приметы: Длинные ярко-рыжие волосы, голубые глаза, почти всегда использует зажимы А10, чтобы закреплять свою причёску.

Сэйю: Юко Миямура.

Написание имени: Каору Нагиса (яп. 渚 カヲル Нагиса Каору?, Nagisa Kaworu).

Происхождение имени: Персонаж получил имя от сценариста Акио Сацукавы. Фамилия «Нагиса» (Берег), аналогично остальным, связана с морем. Также она имеет отношение к режиссёру Нагисе Осиме. Происхождение имени «Каору» так и не было названо, возможно, оно имеет отношение к романтическому герою 3-й части «Повести о Гэндзи».

Пятое Дитя, пилот-замена Евангелиона-02, также является Табрисом — Ангелом Свободной Воли. Формально, ему 15 лет.

Появляется в заключительных эпизодах. Наравне с Рэй ― наиболее загадочная личность среди пилотов, имеет наивысший (и управляемый силой воли) уровень синхронизации с Евами. По словам Каору, он родился «во время Второго удара». Был представлен в Nerv непосредственно организацией Seele. Быстро сумел завоевать доверие и уважение Синдзи. Тем не менее, он прорывается в Конечную Догму, чтобы вернуться к Адаму и начать Третий Удар. Но, после обнаружения того, что там находится Лилит, а не Адам, он просит Синдзи уничтожить его. После смерти Каору больше не появляется на экране вплоть до «The End of Evangelion», где его видно в середине Третьего Удара.

В манге Каору изначально крайне циничен, по приказу Seele пытается наладить контакт с Синдзи, однако, в отличие от сериала, это попытка оканчивается неудачей. Но после инцидента в бою с Армисаилом Каору «заражается» чувствами Рэй и его отношение к Синдзи резко меняется, вплоть до откровенных приставаний. Впрочем, взаимности он не встречает.

В Rebuild of Evangelion Каору появляется после операции «Ясима»: он просыпается в 5-м открытом из 9 гробов на поверхности Луны. Хотя на данный момент он, предположительно, не должен знать Синдзи, однако, похоже, он знает его. В сцене после титров второго фильма он, пилотируя Евангелион-06, останавливает Третий Удар, начатый Синдзи. В Евангелион 3.33: Ты (не) исправишь Каору становится единственным другом последнего и демонстрирует ему последствия Третьего Удара, рассказывая Икари, что это часть Проекта Комплементации Человечества, который осуществляет глава Nerv. Позже он надевает DSS-ошейник Синдзи, чем завоёвывает его доверие, а затем отправляется с ним в Конечную Догму за копьями Лонгиния и Кассия, с помощью которых можно восстановить мир. В финале фильма Каору, попавшись в ловушку Гэндо и став тринадцатым Ангелом (изначально являясь первым), признаётся Синдзи, что является Ангелом-спусковым крючком Удара и позволяет DSS-ошейнику убить себя, чтобы остановить Четвёртый Удар, запущенный пробуждённым Евангелионом-13.

Приметы: Взлохмаченные пепельные волосы средней длины, красная радужка глаз, белая кожа.

Сэйю: Акира Исида.

Написание имени: Тодзи Судзухара (яп. 鈴原トウジ Судзухара Тодзи?, Suzuhara Tohji).

Происхождение имени: Полностью заимствовано из романа Рю Мураками.

14 лет. Четвёртое Дитя, пилот Евангелиона-03. Ученик класса 2-А школы 707 Токио-3.

Стереотипный «спортсмен», немного хулиган. В начале сериала злится на Синдзи, так как во время своего первого боя с Ангелом тот случайно ранил сестру Тодзи. Затем из-за пережитого вместе с Синдзи момента и под внушением своей выздоравливающей сестры Тодзи прощает Синдзи и становится его другом. С первого момента знакомства с Аской устанавливает с ней крепкие отношения, основанные на взаимной ненависти. Во второй половине сериала соглашается стать пилотом Евангелиона на условии перевода сестры в госпиталь при Nerv. К финалу сериала уезжает из Токио-3.

В манге увлекается подглядыванием за трусиками девушек, за что его чуть не побила Хикари. Домашние задания списывает у Синдзи, внося в них дополнительные ошибки, чтобы никто не догадался. Убит системой псевдопилота, в бою с Бардиэлем.

Приметы: Мужественные черты лица, короткие черные волосы, загорелая или смуглая кожа, почти постоянно носит спортивный костюм.

Сэйю: Томокадзу Сэки.

Написание имени: Гэндо Икари (Рокобунги) (яп. 碇 (六文儀) ゲンドウ Икари (Рокобунги) Гэндо?, Ikari (Rokubungi) Gendoh).

Происхождение имени: «Икари» по-японски означает «якорь». Имя «Гэндо» заимствовано из отменённого аниме-проекта, бывшего до «Евангелиона». Бывшая фамилия «Рокобунги» — японское название секстанта.

48 лет. Глава организации Nerv. Несёт ответственность за все исследования, посвящённые Евангелионам, Рей Аянами и Проекту Совершенствования Человечества. Отец Синдзи. Опекун Рэй.

Гэндо хладнокровный, невозмутимый и замкнутый человек. Крайне скуп на эмоции к своему сыну, холоден к нему. В полнометражном фильме «The End of Evangelion» Гэндо откровенно признаётся призраку жены, что он тяжёлый человек и плохой отец: «Я не могу поверить, что кто-то может меня любить» и «Когда я рядом с Синдзи, я только причиняю ему боль». Гэндо не знает как ему следует вести себя со своим сыном. Он холодно относится к Синдзи даже по сравнению с отношением к другим. Гэндо полностью поглощён своей работой. Всегда спокоен и сосредоточен. Познакомился с Юи Икари и Козо Фуюцуки в университете Киото, когда учился там. Добрачная фамилия Гэндо — Рокобунги, он сменил её на Икари после женитьбы на Юи. Его любовницами после смерти жены стали сначала Наоко Акаги, а затем и её дочь Рицуко Акаги. Много времени проводит с Рэй, относится к ней несколько теплее, чем к остальным людям. В начале сериала он единственный человек, который имеет дружеские отношения с Рэй. По мере того, как открывается его прошлое, становится ясно, что он очень сильно любил свою погибшую жену — Юи.

В Rebuild of Evangelion его характер не отличается от оригинального сериала. В первых двух фильмах серии он тайно стремится свести Синдзи с Рей для пробуждения Евангелиона-01. В Евангелион 3.33: Ты (не) исправишь Гэндо манипулирует Каору, чтобы начать Четвёртый Удар. Вместе с Фуюцуки он устраняет членов Seele, заверив их, что Проект Комплементации Человечества осуществлён. С третьего фильма Гэндо носит очки-маску, наподобие тех, которые носил Кил Лоренц в сериале. По утверждению Каору является «Королём Лилим».

Приметы: Короткие тёмные волосы, тёмно-синие глаза, загорелая или смуглая кожа. Носит затемнённые очки и белые перчатки. Почти постоянно отстранённо-задумчивое или нахмуренное лицо. Носит бороду без усов в испанском стиле. В молодости имеет сходство с Синдзи.

Сэйю: Фумихико Татики.

Написание имени: Козо Фуюцуки (яп. 冬月 コウゾウ Фуюцуки Ко:дзо:?, Fuyutsuki Kouzou).

Происхождение имени: Фамилия «Фуюцуки» происходит от названия корабля императорского флота Японии. Имя «Козо» выбрано из-за хорошего звучания вместе с фамилией.

Заместитель главнокомандующего Nerv и правая рука Гэндо Икари. Ему не особенно нравится Гэндо, но Козо остаётся ближайшим доверенным лицом и другом Гэндо.

1999 год. Будучи профессором мета-биологии в Киотском университете, Фуюцуки заинтересовался научными исследованиями и теориями Юи Икари и стал её наставником и научным руководителем. Вскоре после этого ему пришлось оказывать протекцию перед полицией Гэндо, как одному из своих студентов. В 2002 году, после Второго Удара, когда Фуюцуки отправился с экспедицией Гэндо к останкам Антарктиды, начал подозревать, что Гэндо и его сообщники в Seele являются более сильными и опасными, чем он изначально подозревал. В 2003 году Фуюцуки собрал доказательства истинных событий, приведших ко Второму Удару, а также участия Seele в этой катастрофе, и пришёл с этим к Гэндо, угрожая обнародовать всё. В ответ тот провёл его в Геофронт и Центральную Догму и спросил Фуюцуки — «не желает ли он присоединиться к ним в создании нового будущего для человечества?» Во время сцены воспоминаний в «The End of Evangelion» Фуюцуки упоминает, что Seele угрожал сделать так, чтобы он «исчез», подразумевая, что его вербовка, возможно, была своего рода шантажом. Хотя Фуюцуки никогда не был кем-то большим, чем наставником и другом для Юи, ясно, что он в некоторой степени любил её, так как он был сильно потрясён, узнав, что она выходит замуж за Гэндо. Так, в «The End of Evangelion» Лилит-Рэй принимает внешность Юи для Фуюцуки.

В Rebuild of Evangelion Фуюцуки находится в более доверительных отношениях с Гэндо, являясь скорее его сообщником, чем просто исполнителем плана. В Евангелион 3.33: Ты (не) исправишь постаревший Фуюцуки за игрой в сёги рассказывает Синдзи правду об участи Юи Икари и происхождении Рей Аянами. Перед финалом фильма он поочерёдно деактивирует монолиты с душами членов Seele, ритуально убивая их перед Четвёртым Ударом. Вместе с Гэндо называл Каору Нагису «Мальчиком Seele».

Приметы: Седые, зачёсанные назад волосы средней длины, светлая кожа. Несмотря на возраст — выглядит молодо.

Сэйю: Мотому Киёкава.

Написание имени: Мисато Кацураги (яп. 葛城 ミサト Кацураги Мисато?, Katsuragi Misato).

Происхождение имени: Фамилия «Кацураги» происходит от названия корабля императорского флота Японии. Имя Мисато заимствовано у героини из манги Минако Нариты «Misato Izumi of Aitsu».

29 лет. Оперативная командующая Nerv. Капитан, позже — майор. Опекун Синдзи и Аски.

Мисато — полевой командир пилотов Евангелионов, в её обязанности входит оперативное командование и разработка стратегии сражений, а также некоторые бюрократические моменты. Она единственный выживший человек из научной экспедиции под руководством её отца, действия которой спровоцировали Второй Удар. После Второго Удара находилась в тяжелом шоке, не разговаривала в течение двух лет. Впоследствии служба в Nerv превратилась для неё в личную месть. В отличие от остального командного состава Nerv сильно переживает за пилотов. Мисато взяла Синдзи и Аску жить к себе в квартиру, посчитав, что это лучше, чем если бы они жили в одиночестве. С ними также живёт старый лабораторный пингвин Пен-Пен. Хотя Мисато профессиональна и ответственна на службе, в быту она ведёт себя как стереотипный холостяк — не занимается уборкой, не умеет готовить (в состоянии испортить даже полуфабрикаты), пьёт пиво по утрам. Она училась в одном колледже вместе с Рицуко Акаги и Рёдзи Кадзи. Мисато и Рёдзи были любовниками в колледже и постепенно возродили свой роман во время сериала. Дружит с Рицуко, но чем больше Мисато узнаёт про секреты Nerv, тем меньше ей доверяет. Была куратором Аски до 2010 года, перед Рёдзи.

В Евангелион 1.11: Ты (не) один, первом фильме проекта «Rebuild of Evangelion», её звание подполковник. В отличие от сериала, она в курсе, что под Геофронтом скрыта Лилит и что Nerv охраняет её от Ангелов. В Евангелион 2.22: Ты (не) пройдёшь Мисато повышена до полковника и вместе с Кадзи уже знает о секретном Проекте Комплементации Человечества Seele, а в конце фильма подбадривает Синдзи при его спасении Рэй из ядра десятого Ангела, которое приводит к началу Третьего Удара. В Евангелион 3.33: Ты (не) исправишь Мисато Кацураги является лидером организации Wille, призванной уничтожить Nerv, и капитаном флагмана Wunder. Здесь её характер отличается от прошлых фильмов до такой степени, что она очень холодно относится к людям, будучи готовой к любым жертвам ради своей цели, и даже угрожает жизни Синдзи, но убить его с первой попытки при помощи DSS-ошейника у неё не получается. В финале она командует экипажем Wunder, Аской и Мари, чтобы остановить Четвёртый Удар, запущенный пробуждённым Евангелионом-13 Каору и Синдзи.

Приметы: Длинные иссиня-чёрные волосы, чёлка короткая. Глаза карие. Почти не пользуется косметикой. Шрам-рубец под грудью. Носит амулет в виде массивного греческого креста.

Сэйю: Котоно Мицуиси.

Написание имени: Рицуко Акаги (яп. 赤木リツコ Акаги Рицуко?, Akagi Ritsuko).

Происхождение имени: Фамилия «Акаги» происходит от названия корабля императорского флота Японии. Имя «Рицуко» заимствовано у подруги Хидэаки Анно времён средней школы.

30 лет. Глава научного отдела Nerv.

Рицуко — трудоголик и заядлый курильщик, любит кошек. Дружит с Мисато и Рёдзи со времён колледжа. К приставаниям Рёдзи относится нейтрально, похоже это давний способ дразнить Мисато. Иногда проявляет жестокость и хладнокровность, как и Гэндо Икари. Рицуко, также как Гэндо и Фуюцуки, в полной мере известна истинная природа Евангелионов и Рэй. Рицуко знает о Проекте Содействия, но в какой мере — неизвестно. В юности стала свидетельницей отношений своей матери и Гэндо. После допроса Seele, она морально ломается, чувствует, что Гэндо её предал и использует её точно таким же образом, как и её мать. В отместку или в приступе отчаяния, она уничтожает запасники псевдопилота. В 24-й серии выясняется, что она, так же как и её мать, была любовницей Гэндо Икари. Рицуко застрелят в «The End of Evangelion», когда она безуспешно попытается запустить самоуничтожение штаба Nerv, чтобы не дать Гэндо начать Третий Удар.

В манге Рицуко Акаги куда более негативно относится к Рэй и при вспышке гнева даже пытается задушить её ремнём. Связано это с тем, что она лично засвидетельствовала самоубийство своей матери из-за первой Аянами.

В Rebuild of Evangelion Рицуко также является давней подругой Мисато и Кадзи, но ничто не указывает на её тайную связь с Гэндо. В Евангелион 3.33: Ты (не) исправишь Акаги имеет звание первого офицера Wunder, флагмана организации Wille Мисато Кацураги, противостоящей Nerv.

Приметы: Крашеная блондинка, в юности брюнетка с оттенком красного, стрижка средней длины, чёткие брови, тёмно-зелёные глаза, родинка в уголке левого глаза. Красит губы, даже когда в этом нет необходимости, все время носит ромбические сиреневые серьги. Женственна, но неэмоциональна, из-за чего лицо почти постоянно несёт выражение какой-то скорби, усталости или грусти.

Сэйю: Юрико Ямагути.

Написание имени: Рёдзи Кадзи (яп. 加持リョウジ Кадзи Рёдзи?, Kaji Ryohji).

Происхождение имени: «Кадзи» по-японски означает «руль». Имя «Рёдзи» происходит от героя из манги Минако Нариты «Ryoji Sawada of Aitsu».

Ответственен, общителен, легко сходится с людьми, всегда производит впечатление спокойного и уверенного человека. Весьма любвеобилен. Хобби — выращивание арбузов. В начале сериала он является куратором Аски. Аска влюблена в него и часто ревнует к Мисато, но к её несчастью Рёдзи не воспринимает маленьких девочек всерьёз. Кадзи играет роль двойного агента. Он одновременно работает на Nerv в качестве специального инспектора собственной безопасности, тайно изучает Nerv для японского правительства (то есть для Seele). Постоянно балансируя между Гэндо Икари и Seele в поисках информации он, похоже, имеет личные интересы независимые от любой организации — поиск правды, скрытой за Nerv, Seele и Проектом Содействия. В колледже он и Мисато были любовниками, но прервали отношения по желанию Мисато. Годы спустя, они снова встретились на корабле флота ООН, который переправлял Еву-02 и Аску в Японию. Когда он вернулся в штаб-квартиру Nerv, Рёдзи и Мисато некоторое время подтрунивали и оскорбляли друг друга, но возродили свой роман, когда Мисато созналась, что она порвала с Рёдзи, так как поняла, что он напоминает ей отца. В конечном итоге его застрелил неизвестный, после того, как Рёдзи спас похищенного, предположительно с его же помощью, Фуюцуки и этим выдал свою двойную игру, но до этого Рёдзи успел передать Мисато добытую информацию.

В манге. Рёдзи в конечном счёте признает, что Аска говорит о своих чувствах к нему как вполне взрослый человек, и что эти чувства — не просто детская влюбленность, однако он все равно отвергает её. В манге разъясняется, что в своё время он был вынужден под страхом смерти предать своих друзей и брата, поэтому не считает себя достойным счастья и именно поэтому, рискуя жизнью, пытается докопаться до правды о Втором Ударе и организациях за ним стоящих. Кроме того, это же послужило причиной разрыва отношений с Мисато, в котором в этот раз инициатива исходила от Рёдзи.

В Rebuild of Evangelion Кадзи является опекуном Мари Илластриэс Макинами. В Евангелион 2.22: Ты (не) пройдёшь он доставляет Гэндо Икари украденный Ключ Навуходоносора (аналогично зародышу Адама в сериале), а также шпионит за ним и Seele, пытаясь докопаться до правды о Проекте Комплементации Человечества.

Приметы: Длинные тёмные волосы, собранные в «конский хвост», в остальном причёска пребывает в беспорядке. Мужественное лицо, перманентная щетина, которую никогда толком не сбривает, устойчивая ехидная ухмылка.

Сэйю: Коити Ямадэра.

Написание имени: Макото Хюга (яп. 日向 マコト Хюга Макото?, Hyuga Makoto).

Происхождение имени: Фамилия «Хюга» происходит от названия корабля императорского флота Японии. Хидэаки Анно не сообщил ничего конкретного о причине выбора имени «Макото».

Старший лейтенант оперативного штаба Nerv. Один из трёх операторов, находящихся на мостике непосредственно под управлением командующих Икари и Фуюцуки в Центральной Догме.

Поначалу Хюга может произвести впечатление какого-то чудака, читающего мангу на посту во время перерыва. Тем не менее он высококвалифицированный техник и специалист. Его быстрое мышление и мужество помогают предупредить обесточенную штаб-квартиру Nerv о нападении Ангела Маториила. Он не боится рисковать и действует в качестве шпиона для Мисато, помогая ей получить информацию относительно махинаций Nerv. Истинные масштабы его чувств к Мисато показаны в «The End of Evangelion», когда Лилит-Рэй принимает форму Мисато во время Третьего Удара и страстно целует его, а его тело возвращается в LCL.

Приметы: Тёмные волосы средней длины, «зализанные» назад, светлая кожа, носит очки в массивной оправе.

Сэйю: Хиро Юки.

Написание имени: Майя Ибуки (яп. 伊吹 マヤ Ибуки Мая?, Ibuki Maya).

Происхождение имени: И имя, и фамилия происходят от названий кораблей императорского флота Японии: тяжёлых крейсеров «Мая» и «Ибуки».

Старший лейтенант, администратор технического отдела Nerv, оператор «Маги». Одна из трёх операторов, находящихся на мостике непосредственно под управлением командующих Икари и Фуюцуки в Центральной Догме.

Её основная роль в ходе боев против Ангелов заключается в том, чтобы постоянно контролировать коэффициенты синхронизации пилотов Евангелионов, их взаимодействие с машинами и отправлять различные чрезвычайные команды Евам по приказу Мисато или Гэндо. Скромна и застенчива (например, при заигрываниях Кадзи). Несмотря на свою профессию, Майя презирает насилие любого рода, в сериале она часто демонстрировала отвращение или отворачивала глаза от обзорных экранов во время сражений с Ангелами. В «The End of Evangelion» Майя единственный, из показанных, офицер Nerv, отказывающийся бороться против штурмовиков JSSDF. Работает преимущественно вместе с Рицуко Акаги, которую считает своим учителем и идеалом. Майя очень высоко ценит Рицуко и всегда обращается к ней «сэмпай». «The End of Evangelion» допускает предположения, что Майя испытывает некое чувство любви к Рицуко. Лилит-Рэй принимает для Майи форму Рицуко, Майя восклицает «Рицуко! / Сэмпай!», жадно отвечает на объятья «Рицуко» и тут же распадается в LCL.

Приметы: Тёмные волосы, короткая аккуратная стрижка с челкой.

Сэйю: Мики Нагасава.

Написание имени: Сигэру Аоба (яп. 青葉 シゲル Аоба Сигэру?, Aoba Shigeru).

Происхождение имени: Фамилия «Аоба» происходит от названия корабля императорского флота Японии. Имя «Сигэру» — это пародия на название фильма «Аоба Сигэрэру» режиссёра Окамото Кихати.

Старший лейтенант, администратор отдела связи и анализа информации Nerv. Один из трёх операторов, находящихся на мостике непосредственно под управлением командующих Икари и Фуюцуки в Центральной Догме.

Иногда стереотипный металлист, он циничный нигилист, играет на гитаре (также иногда делает жесты, как будто играет). Из всех трёх персонажей-техников Центральной Догмы его характер в сериале раскрыт наименьшим образом. В «The End of Evangelion» во время Третьего Удара Лилит-Рэй не принимает форму любимого им человека, а просто является ему как толпа образов Рэй, пока он кричит от страха, забившись под свой рабочий стол.

Приметы: Длинные прямые волосы, аккуратная стрижка.

Сэйю: Такэхито Коясу.

Написание имени: Юи Икари (яп. 碇ユイ Икари Юи?, Ikari Yui).

Происхождение имени: Фамилия «Икари» — «якорь» по-японски. Имя «Юи», по мнению режиссёра, звучит подобно «Рэй», и это также игра слов вокруг иероглифа юи «» (единственная).

Жена Гэндо Икари, мать Синдзи.

Училась в университете Киото, где она встретила своего будущего мужа Гэндо Рокобунги (впоследствии сменившего фамилию на фамилию жены), и её наставника и доверенного друга Козо Фуюцуки. Затем она присоединилась к Лаборатории Искусственной Эволюции ООН (будущий Gehirn) в Хаконэ, Япония, и сыграла важную роль в проекте «E». По официальной версии, погибла в 2004 году из-за несчастного случая в ходе контактного эксперимента с Евангелионом, хотя фактически она была поглощена Евой. Хотя Юи объявили погибшей, часть её («душа») живёт в Еве-01, в «The End of Evangelion» она осталась в Еве-01, чтобы быть вечным доказательством того, что человечество когда-то существовало.

В Rebuild of Evangelion до замужества с Гэндо её девичья фамилия была Аянами.

Приметы: Имеет две версии внешности. В флешбеках — мягкие черты лица, тёмные волосы средней длины, кроме того в сериале указывается на некоторое её сходство с Рей Аянами. Однако, её дух, появляющийся внутри Евангелиона, как в аниме, так и в манге, имеет длинные светлые волосы и ничего общего с внешностью Рэй.

Сэйю: Мэгуми Хаясибара.

Написание имени: Наоко Акаги (яп. 赤木 ナオコ Акаги Наоко?, Akagi Naoko).

Происхождение имени: Фамилия «Акаги» происходит от названия корабля императорского флота Японии. Имя «Наоко» заимствовано у подруги Хидэаки Анно времён начальной школы.

Мать Рицуко Акаги. Создатель системы суперкомпьютеров «Маги».

Работала над проектом «Е» вместе с Юи Икари. Бывший глава технического отдела Gehirn. Во время работы в Gehirn Наоко стала любовницей недавно овдовевшего Гэндо Икари. После завершения в 2010 году комплекса «Маги» у Наоко случился конфликт с первой Рэй, в ходе которого Рэй назвала её «старой каргой» и сказала, что Гэндо сам часто её так называет и говорит, что «от Наоко пора избавиться». После этого она поняла, что Гэндо просто пользовался её влечением, чтобы гарантировать её работу на него. В порыве гнева Наоко задушила Рей, а впоследствии, либо совершила самоубийство, либо была убита при похожих на самоубийство обстоятельствах. Одновременно с этим, Gehirn по приказу Кила Лоренца был переформирован в Nerv.

В манге Наоко совершает самоубийство сразу после убийства первой Рэй, а Рицуко становится свидетельницей как убийства Рей, так и самоубийства матери (10 том).

Приметы: Брюнетка с оттенком красного, стрижка средней длины, тёмно-зелёные глаза, красит губы тёмными тонами.

Сэйю: Мика Дои.

Написание имени: Кёко Цеппелин Сорью (яп. 惣流・キョウコ・ツェッペリン Сорю Кё:ко Цэппэрин?, Soryu Kyoko Zeppelin).

Происхождение имени: Фамилия «Сорью» происходит от названия авианосца императорского флота Японии (отличается написание в кандзи). Имя «Кёко» позаимствовано у персонажа манги Синдзи Вады. «Цеппелин» — это один из недостроенных авианосцев немецкого ВМФ времён Второй мировой войны.

Мать Аски.

Была ведущим специалистом в немецком филиале Gehirn (которое позже стало третьим отделением Nerv) и принимала участие в разработке Евангелиона-02, первой промышленной модели. Она стала объектом контактного эксперимента с Евой-02, но после эксперимента получила серьёзные повреждения рассудка. Кёко стала психически неуравновешенной, стала верить, что кукла это её дочь, а Аску стала называть «эта девочка», и была помещена в психиатрическую больницу вскоре после эксперимента. Её муж, и до этого уже не живший вместе с ней, вступил в отношения с лечащим врачом Кёко, что в конечном итоге побудило нездоровую Кёко на самоубийство в 2005 году.

В манге Кёко и её муж были неспособны зачать ребёнка и развелись после его измены. Он вновь женился и завёл дочь, в то время как Кёко воспользовалась банком спермы и забеременела. Она пыталась натравить Аску против дочери своего бывшего мужа, называя ту «эта девочка», но после контактного эксперимента это поведение сместилось на куклу и Аску, и Аска стала «этой девочкой». Однажды Кёко пыталась задушить Аску.

В фильме Евангелион 2.22: Ты (не) пройдешь из цикла Rebuild, она особо не упоминается, хотя Аска говорит о ней во сне, как и в манге, однако история её матери остаётся нераскрытой.

Приметы: В сериале появляется лишь за кадром, как силуэт, таким образом рассмотреть внешность невозможно. В манге Кёко лучше всего показана в сцене удушения собственной дочери. У неё волнистые волосы до плеч, скорее всего, светлые.

Сэйю: Мария Кавамура.

Написание имени: Кил Лоренц (яп. キール・ローレンツ Ки:ру Ро:рэнцу?, Keel Lorenz).

Происхождение имени: «Кил» — это «корабельный киль» в японском варианте. Фамилия создана на основе имени австрийского зоолога Конрада Лоренца, занимавшегося исследованием психологии животных hydration bottles for runners.

Председатель комитета Содействия и лидер Seele. Скрывается за монолитом с надписью «Seele 01». Данные о его прошлом остаются неизвестными, но он явно имеет огромную политическую власть, в том числе над ООН. Использует любые методы для достижения своих целей, которые не очевидны вплоть до конца сериала. В финале «The End of Evangelion» показано, что большая часть его тела ниже шеи заменена кибернетическими имплантатами.

В манге его имя выглядит как Lorenz Kiel.

В Rebuild of Evangelion Кил Лоренц появляется исключительно в виде монолита «Seele 01» и его имя ни разу не озвучивается. В фильме Евангелион 3.33: Ты (не) исправишь выясняется, что организация Seele «Новой киноверсии Евангелиона» создала человеческую цивилизацию ради групповой эволюции людей, уничтожающей все живое – Проекта Комплементации Человечества. Перед финалом фильма Кил умирает согласно своему же плану Четвёртого Удара, в который входил ритуал смерти душ членов Seele внутри монолитов swimming bags waterproof.

Приметы: Пожилой мужчина с массивным суровым лицом, короткая седая стрижка, решительный грубоватый голос. Носит очки-маску на лице.

Сэйю: Мугихито.

Написание имени: Кенске Аида (яп. 相田 ケンスケ Аида Кэнсукэ?, Aida Kensuke).

Происхождение имени: Полностью заимствовано из романа Рю Мураками.

Ученик класса 2-А школы 707 Токио-3.

Друг Синдзи, всегда старается поддерживать с ним и с другими людьми хорошие отношения. Помешан на военной технике и любой аппаратуре, ходит в походы на холмы Токио-3 и играет там в «войнушку». Кенске гордится тем, что он знаком с пилотом Евангелиона, а также мечтает о том, чтобы его самого назначили пилотом и регулярно просит Синдзи или Мисато «замолвить за него словечко». Он также, кажется, забывает об интенсивной физической и психологической нагрузке, которую испытывают пилоты Евангелионов. Тем не менее, Кенске получает удовольствие от привилегий друга пилота. Лучший друг Тодзи. Обладает общительным характером, легко сходится с людьми. Благодаря своим коммуникативным качествам способен сгладить любую неприятную ситуацию. Как и Тодзи, Кенске поклонник Мисато Кацураги. К концу сериала покинул пределы Токио-3.

В манге Кенске неравнодушен к Аске, он утверждает, что это его тип девушек и он хотел бы, чтобы Аска хоть разок им покомандовала.

На ранних эскизах Gainax его можно увидеть пилотом Евы-06 в зелёном контактном костюме.

Приметы: Светлые волосы, обычно приветливое выражение лица, лёгкая улыбка. Носит очки с круглыми линзами.

Сэйю: Тэцуя Иванага.

Написание имени: Хикари Хораки (яп. 洞木 ヒカリ Хораки Хикари?, Horaki Hikari).

Происхождение имени: Фамилия «Хораки» пришла из романа Рю Мураками. Имена «Хикари», её сестры постарше, «Кодама», и младшей, «Нозоми», заимствованы у экспресс-поездов линии Токайдо-синкансэн.

Староста класса 2-А школы 707 Токио-3.

Всегда опрятна, обладает вычурными манерами. Очень ответственно и серьёзно относится к своим обязанностям. Становится лучшей, возможно, единственной подругой Аски в Японии. Хотя сначала Хикари находится в видимом конфликте с Тодзи, потом Аска помогает понять и раскрыть её симпатию к нему. Хикари приходится заботиться об обеих сестрах, поэтому она умеет многое делать по дому: в частности, она хорошо готовит еду. Никаких признаков наличия её родителей или пояснения их судьбы в сериале не присутствует.

В манге Аска быстро догадывается о её влюбленности в Тодзи (лишь узнав от Синдзи, что Хикари спрашивала о Тодзи) и пытается свести их вместе, но без особого успеха. Также, в отличие от аниме, в манге Хикари подозревает, что избранницей Тодзи является не Рей, а Аска.

На ранних эскизах Gainax её можно увидеть пилотом Евы-05 в оранжевом контактном костюме.

Приметы: Тёмно-карие волосы, собранные в два хвостика, веснушки.

Сэйю: Дзюнко Ивао.

Написание имени: Пен2 (Пэн-Пэн) (яп. ペンペン Pen2 (Pen Pen)?).

Происхождение имени: Сокращение от англ. penguin (пингвин).

Тепловодный пингвин («hot spring penguin», то есть пингвин, живущий в тёплых источниках), живущий у Мисато в качестве питомца. Занимает специально отведённый для него холодильник. Обладает сверхъестественными для пингвина способностями: Пен-Пен смотрит телевизор, читает газеты, сам принимает ванну, управляет своим «жилищем», понимает человеческую речь, ест человеческую еду. В одной из последних серий Мисато отдаёт Пен-Пена для его безопасности в семью Хораки.

В манге Мисато рассказывает о том, что над Пен-Пеном проводили научные опыты. После завершения исследований Пен-Пена хотели усыпить, но Мисато проявила жалость и взяла его к себе.

Приметы: Похож на хохлатого пингвина, но хохолок красного цвета. На крыльях-ластах имеются по три пальца или когтя, выполняющих роль пальцев, что нетипично для птиц. Конкретный вид установить сложно. Носит на себе странное устройство неизвестного назначения — спереди бирка-крепеж с надписью «PEN²», сзади что-то вроде плотно прилегающего к телу баллона или рюкзака.

Сэйю: Мэгуми Хаясибара.

«Аянами» происходит от названия корабля императорского флота Японии. Имя «Рэй» — игра слов на основе иероглифа «» и взято из «Сейлор Мун», у Хино Рэй-тян. В то время это была приманка, чтобы завлечь в состав группы Ику-тяна (Кунихико Икухара). К сожалению, он удрал, не расплатившись за неё.

Home Remedies for Removing Hot Sauce Stains

December 31st, 2016

Hot sauce, which contains tannins and oils, can be challenging to remove from clothing. In general, the longer the stain remains on your clothing, the more difficult it is to get out. By acting promptly and using the proper stain removing agents and detergent, you may be able to banish the stain completely. To prevent the formation of toxic fumes, Ohio State University Extension warns that you should never mix stain removal materials–such as bleach and ammonia–together.
Blot up the excess hot sauce as soon as possible with a highly absorbent clean white cloth or white paper towel. Do not use a dark-colored cloth; it may bleed dye onto the fabric. Don't scrub with bar soap, and make sure your laundry detergent is true detergent, not soap

Sandro Sample Women Black Jumper

Sandro Sample S0989E Round Neck Crocheted Party Antibacterial Anti-wrinkle Floral Pattern Black Jumper

BUY NOW

$302.67
$195.00

, which can set stains. Rub a heavy-duty liquid laundry detergent into the stain, but don't work it in too aggressively, this can spread the stain and damage the fiber or the color of the cloth. Then machine-wash the item, using an all-fabric bleach, if not contraindicated on the clothing's tag. Ohio State University Extension notes that you should check the washed item before putting it in the dryer to make sure the stain is truly gone; if not, the heat of the dryer may set it in permanently.
Sprinkle salt on the hot sauce stain, and squeeze lemon juice on it, then spread the garment in the sun to dry. According to the University of Ohio University Extension, the citric acid in the lemon juice, along with the sodium chloride, or salt, gives this mixture stain-removing properties. However, the combination of lemon and sun may cause color fade.
White vinegar, which contains acetic acid, may remove the hot sauce stain. According to Good Housekeeping, you should sponge the vinegar onto the stain after first flushing it from the back with cold water, rubbing with laundry detergent, and rinsing. Repeat the rinsing, detergent, rinsing and vinegar until you have removed as much of the stain as possible. Rinse with cool water and launder with heavy-duty detergent. Ohio State University Extension warns that vinegar may weaken cotton, rayon, acetate

Maje Idole E16 Shorts Black Ladies Textured Cotton Fabric

Maje Idole E16 Party Folding Anti-wrinkle Textured Cotton Fabric With Elasticated Waist Black Shorts

BUY NOW

$194.93
$125.00

, triacetate, and silk, and can also cause color change. Test it on a hidden area first.
Since hot sauce contains oils, you can use cornstarch for its absorbent powers. Rub it into the stain, and allow it to sit for 20 minutes. Then brush with a dry, clean white washcloth. This gentle remedy–which may need to be repeated several times for best results–works particularly well on silk and wool.
The oils in the hot sauce may also respond to citrus oil products, which are natural solvents. The Care2 website recommends dabbing on the citrus oil, then laying a paper towel over the stain and using a steam iron on top of it to make the stain vanish.

Paul Chien

December 31st, 2016

Paul Kwan Chien (born 1 January 1947) is a Chinese-American biologist known for his research on the physiology and ecology of intertidal organisms and his support for intelligent design and creationism.

Chien was born on 1 January 1947 in Hong Kong and earned bachelor’s degrees in Biology and Chemistry from Chung Chi College of the Chinese University of Hong Kong in 1966 and his Ph.D. in 1971 from the University of California at Irvine in the laboratory of marine invertebrate physiologist, Grover C. Stephens. After a brief postdoctoral fellowship in the laboratory of Wheeler J. North at the Kerckhoff marine laboratory of the California Institute of Technology in Corona del Mar, California

Brazil Home SOCRATES 8 Jerseys

Brazil Home SOCRATES 8 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, he joined the faculty of the University of San Francisco in 1973. His research has involved the transport of amino acids and metal ions across cell membranes as well as the detoxification mechanisms of metal ions.

Chien is a fellow the Discovery Institute’s Center for Science and Culture

United States Home HOWARD 1 Jerseys

United States Home HOWARD 1 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, hub of the intelligent design movement england soccer t shirt. Chien is described in the Discovery Institute’s Wedge document as leading its “Paleontology Research program”, in spite of the fact that, by his own admission, he has no credentials in the field. He has translated several books by intelligent design authors, such as Phillip Johnson’s book Darwin on Trial and Jonathan Wells’ Icons of Evolution, into Chinese.

Wilberforce Talel

December 31st, 2016

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment  steak mallet?) selon les recommandations des projets correspondants.

Wilberforce Talel (né le dans le district de Marakwet) est un athlète kényan, spécialiste des courses de fond cheap football shirts uk.

Il se distingue dans l’épreuve du cross-country en remportant le titre mondial par équipes du cross long en 2000 à Vilamoura et en 2002 à Dublin. Il s’adjuge par ailleurs la médaille de bronze en individuel en 2000 et la médaille d’argent par équipes en 2004 et 2005 belt water bottle carrier.

Sur piste, Wilberforce Talel remporte l’épreuve du 10 000 mètres lors des Jeux du Commonwealth de 2002 à Manchester au Royaume-Uni, en devançant son compatriote Paul Malakwen. Toujours sur 10 000 m, il se classe sixième des championnats du monde 2003 où il établit la meilleure marque de sa carrière en 27 min&nbsp how do meat tenderizers affect meat;33 s 60.

Kersten Krüger

December 31st, 2016

Kersten Krüger (* 10. Juli 1939 in Berlin) ist ein deutscher Historiker.

Der Sohn eines Arztes machte 1959 das Abitur in Göttingen und studierte von 1959 bis 1968 Geschichte, Anglistik und Skandinavistik an den Universitäten Göttingen, Köln, München, Kiel, Hamburg und Kopenhagen. 1967 legte er das erste Staatsexamen ab. 1968 promovierte er an der Universität Hamburg. Von 1968 bis 1978 war er als Assistent und Dozent an der Universität Marburg. 1978 erfolgte seine Habilitation in Marburg. Krüger hatte von 1978 bis 1986 Vertretungsprofessuren an den Universitäten Kassel small reusable water bottles, Gießen bottled water glass bottles, Hamburg, Münster und Oldenburg inne. Von 1986 bis 1993 war er Professor für Skandinavische Geschichte an der Universität Hamburg custom football uniform creator. Von 1993 bis zu seiner Emeritierung 2004 lehrte er als Professor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Rostock. Auch nach seiner Emeritierung führt er weiterhin Lehrveranstaltungen an der Universität Rostock durch. Sein Forschungsschwerpunkt sind die Geschichte der Neuzeit (16 water bottle belt holder. bis 18. Jahrhundert), sowie die Geschichte der Universität Rostock.

Monografien

Herausgeberschaften

Erich Übelacker (Ingenieur)

December 31st, 2016

Erich Übelacker (* 19. Oktober 1899; † 30. Juni 1977) war ein tschechoslowakisch-deutscher Automobilkonstrukteur.

Erich Übelacker studierte in Prag an der Deutschen Technischen Hochschule Maschinenbau. 1927 trat er eine Stelle beim Automobilhersteller Tatra an und war dort als Entwicklungsingenieur bis 1938 tätig. Zusammen mit seinem Chef Hans Ledwinka arbeitete er dort am Modell Tatra 57 und wesentlich an der Aerodynamik der sogenannten Stromlinienfahrzeuge der Serie Tatra 77, T77a, T87 and T97.

Im Anschluss daran war er bis 1941 für die Steyr-Werke tätig. Danach wechselte er zur Daimler-Benz AG.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Erich Übelacker, wie viele andere deutsche Ingenieure, von den Alliierten zwangsverpflichtet. In Frankreich konstruierte er bei Turbomeca in Pau Strahltriebwerke. Leiter der Gruppe war der spätere Chefkonstrukteur von Daimler-Benz, Fritz Nallinger. Danach trat Übelacker 1949 eine Ingenieursstelle beim deutschen Automobilhersteller Borgward an waist pouch for runners. Dort übernahm er später die Leitung der Abteilung „Sonderentwicklung“, wo unter anderem der Leichtbau-Sportwagen „Traumwagen“ entstand ladies electric shaver. Zudem entwickelte er mit seinem Team nach dem Baukastenprinzip verschiedene Boxermotoren mit 4 bis 10 Zylindern. Hintergrund war, dass diese Motoren in den Militärfahrzeugen (unter anderem Panzer) der zukünftigen Bundeswehr Verwendung finden sollten.

Nach dem Konkurs von Borgward wurde Erich Übelacker mit seiner Abteilung „Sonderentwicklung“ 1961 von Rheinstahl-Hanomag übernommen.

What-Not-to-Wear Tips for Tights & Shoes

December 31st, 2016

Tights have transitioned from a sometimes accessory to a go-to essential for women¡¯s outfits. Colored tights work with a variety of shoe styles, but fashion gaffes can occur when pairing the two. Simple is always better when pairing tights with shoes and coordinating outfits, and can result in some dramatic looks.
Make sure two components of your outfit match. Don¡¯t wear tights that are not the same color or in the same color family as your skirt, dress, top or shoes. Nothing hampers an ensemble like wearing a gray skirt with blue tights and black shoes. When your outfit is broken into three different colors, it makes you look shorter and heavier. Examples of effective “rule of twos” outfits include a purple dress with purple tights and chocolate boots and a flowered dress with gray tights and gray pumps.
Colored tights are everywhere, and can give an outfit a welcome pop of color, but if you opt to wear tights in the same color family as your shoes, make sure the tights are the same shade or a lighter shade than your shoes: navy pumps and light-blue tights, for instance, rather than the reverse. Pair tan tights with chocolate flats with a green pencil skirt or rose tights with darker burgundy Mary Janes and a black tunic. For a maroon mini dress, go with heather tights and black riding boots.
If you dress in ankle boots, don¡¯t choose a different-colored tight; wear the shoes with matching tights for a look that’s leg-slimming. Breaking up colors at the ankles will make your legs look shorter, not longer. Black ankle boots and tights are an easy way to emphasize a colorful dress. For thick wool and ribbed tights, chunky-heeled ankle boots look best.
To play it safe, keep the open-toes at home when wearing tights. The combination ¨C tights, then shoes, then more tights peeping out at the toe, often with a seam at the tip — just looks awkward

Maje Realiste Dress With Round Neck Black Viscose Woman

Maje Realiste Round Neck Hemline Show Thin Folding Antibacterial Wearable Viscose With Smocks Details Loose Black Dress

BUY NOW

$193.20
$135.00

. If you do want to make the taboo combo work, use high heels, not flats, and skip the reinforced toes on the tights.

N. Venkatachala

December 31st, 2016

Nanje Gowda Venkatachala (Kannada: ನಂಜೇಗೌಡ ವೆಂಕಟಾಚಲ) (born 3 July 1930) is retired judge of the Supreme court of India and former Lokayukta of state of Karnataka. He was popular for his approach of taking action in each and every case he caught, many times red-handed by personally leading the raid while he was serving as Lokayukta waterproof pouch for phone. He became the first of the four Lokayuktas to take the oath of office and secrecy in Kannada language with the Governor also administering the oath in Kannada. M.Venkatachala Seshachala, who is a Sr High Court Advocate and the Former Senior Standing Counsel of the Govt of India is his son.

N. Venkatachala was born in Mittur village of Mulabagal taluk in Kolar district in a respectable agriculturist’s family. After completing his schooling from Mulbagal and Kolara he moved to Bengaluru to pursue his college education. He obtained Bachelor of Science and Bachelor of Law degrees from Mysore University. He is married to Anasuya.

Venkatachala enrolled as an Advocate in the then High Court of Mysore on 16 November 1955. He served as a part-time reader in Mercantile Law from 1958 to 1970 and a legal adviser to the University of Agricultural Sciences, Hebbal from 1963 to 1973 and Bangalore University from 1970 to 1973. He was elected as high Court government pleader in 1968 and continued in that position till 1973 and when he was promoted to high court government advocate which he served till 1977. He was appointed as additional judge for Karnataka High Court on 28 November 1977 and a permanent judge on 8 September 1978. He functioned as a tribunal for prevention of unlawful activities under the unlawful activities prevention act during the year 1990. He was appointed as the acting Chief Justice for Karnataka High Court in May, 1992 football shirts wholesale. On 1 July 1992 he was sworn in as Judge of the Supreme Court of India which he remained until Jul2 2, 1995.

Venkatachala is best known for rejuvenating the department of Karnataka LokAyukta, the anti corruption agency. He was sworn in as the Lokayukta on 2 July 2001 olet toothpaste dispenser. He is said to have put the fear of god in the Karnataka administration. Number of complaints the office of Lokayukta was receiving dramatically increased from 20-25 per day to 200-250 per day while Venkatachala was in tenure. He personally led hundreds of raids often lashing out at corruption in political life. In his four and a half years in office, he had looked into more than 50,000 cases of misconduct and complaints from members of the public. He even drew lot of criticism often from politicians who accused him of tarnishing all politicians with the same brush best stainless steel thermos. He was discontinued as Lokayukta for the second term because of legal hurdles although a huge campaign was done in favor of him. Owing to his popularity he was featured in a Kannada film Lancha Samrajya as an officer fighting the corruption.

Anexo:Fórmulas de reducción para integrales

December 31st, 2016

En ocasiones la integración definida o indefinida de funciones de una variable se facilita mediante las llamadas fórmulas de reducción. Son éstas una cierta forma de poner en relación integrales que, además de depender de una determinada variable independiente

u
{\displaystyle u}


n
{\displaystyle n}


f


(


u


,


n


)


d


u


=


g


(


u


,


n


)


+


a


f


(


u


,


n


b


)


d


u
{\displaystyle \int f(u,n)\cdot du=g(u,n)+a\int f(u,n-b)\cdot du}


Tags: , , ,
Posted in Uncategorized | No Comments »

2016 fashion trends

MCM Rucksack | Kelme Outlet | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet shopping online dresses grocery shopping online clothes shopping online